Ο πλαστικός χειρουργός Dr Δημήτρης Κεραστάρης μιλά για τη λιποαναρρόφηση στο περιοδικό ΑΡΜΟΝΙΑ.