Ο πλαστικός χειρουργός Dr Δημήτρης Κεραστάρης μιλά για τις νέες μεθόδους στη βραχιονοπλαστική στην εφημερίδα ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ.