Ο πλαστικός χειρουργός Dr Δημήτρης Κεραστάρης εξηγεί τι ζητούν οι άντρες από τους πλαστικούς χειρουργούς για τις γυναίκες τους στο περιοδικό ΑΡΜΟΝΙΑ.